เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
บุคคลสำคัญ สพป.นม.๒
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ศิษย์เก่า
ทำเนียบประธานนักเรียน
ศิษย์ ปัจจุบัน
สีประจำโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา/บัญญัติ 10 ประการ
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
การแต่งกายนักเรียน
แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป.6 ปีการศึกษา 2553
NT ป.3 ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด E-LIBERRY
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ห้อง E-CLASSROOM
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงปลาดุกพันธ์รัสเซียในบ่อดิน
การเลี้ยงปลานิลหมัน
แปลงสาธิตการปลูกหม่อน
แปลงผัก ในถังซีเมนต์ ระบบน้ำหยด
ห้องคอมพิวเตอร์
ส้วมสุขสันต์
ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา(ต้นสาธร)
สนามเด็กเล่น
แปลงสาธิตการปลูกข้าวหอมมะลิ105
ห้องเรียนคุณภาพ
เรือนเพาะชำ/ถังหมักปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
สื่อวีดีทัศน์
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
ไม้ผล ระบบน้ำหยด
สนามกีฬา
บ่อเลี้ยงปลาจาระเม็ดน้ำจืด
บ่อเลี้ยงปลาตะเพียน ปลานิล
แบบสำรวจความคิดเห็น
การพัฒนาครูและนักเรียนในวันหยุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/11/2012
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 106303
Page Views 120182
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
ป.๑

นายอดุลย์ ขันติจิตร
ครู คศ.3
        
 
          โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 มือถือ 088-3542248